Analýza a hodnocení rizik

Na základě povinností, které plynou z nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů porovnáme s interním nastavením systému Vaší společnosti. Identifikujeme případná rizika a zvolíme vhodná opatření k jeho eliminaci nebo snížení.

Výsledkem takové analýzy je nakonec hodnocení a klasifikace jednotlivých rizik a sektorů.

Kontaktujte nás

 Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů